Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta1801.03.20183

2366-2018 (00 01 01, 02 06 04)

Lautakunnan toimivallan siirtäminen: jätemaksusaatavat

Tiivistelmä:

Kaupungissa käytössä olevan keskitetyn perintämallin mukaisesti olisi tarkoituksenmukaista siirtää toimivalta konsernihallintoon myös jätemaksujen maksujärjestely- ja perintäasioissa.

Lsjhlk § 18

Kaupunginsihteeri Satu Lehto 21.2.2018:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena (Turun hallintosääntö 14 §). Sen toimivaltaan kuuluu mm. vastata jätelaissa jätehuoltoviranomaisen tehtäväksi määrätyistä tehtävistä (hallintosääntö 51 §). Jätelain 81 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun hyväksytyn jätetaksan mukaisesti.

Lautakunnalla on oikeus siirtää toimivaltaansa muulle toimielimelle, toimialajohtajalle tai viranhaltijalle (hallintosääntö 37 §).

Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.11.2016 § 193 mukaisesti kaupungissa on siirrytty keskitettyyn perintämalliin. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että toimivalta myös jätemaksuja koskevissa maksujärjestely- ja perintäasioissa olisi konsernihallinnon kaupunginlakimies Petra Einiöllä. Jätetaksan soveltamiseen liittyvän toimivallan lautakunta on siirtänyt 18.1.2018 § 4 jätehuoltoasiamiehille.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättä siirtää toimivaltaansa jätemaksujen osalta siten, että kaupunginlakimies Petra Einiöllä on oikeus:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKunnan Taitoa Oy
aoEiniö Petra
tiedSuomela Sari