Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2201.03.20187

2353-2018 (02 06 01)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tilinpäätös vuodelta 2017

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 22

Kaupunkiympäristötoimiala, controller Mirja Grönroos 21.2.2017:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 on valmistunut.

Lautakunnan menot olivat 250.101,26 euroa. Lounais-Suomen jätehuolto Oy:tä laskutettiin 251.789,89 euroa. Laskutuksen jälkeen kirjanpitoon kirjattiin vielä henkilöstökuluja, jolloin nettoluvuksi muodostui siis -1687,63 euroa. Jätehuoltolautakunnan tulot ylittyivät 6264,50 euroa ja menot ylittyivät 7951,7 euroa talousarvioon verrattuina.

Strategisista hankkeista Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti jätteenkuljetusjärjestelmästä ja hyväksyi vuoden 2018 alusta voimaan tulevan jätetaksan.

Oheismateriaali 1Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ympäristötoimiala

Oheismateriaali 2Operatiivisen sopimuksen seuranta 2017

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2017 tilinpäätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.