Liikuntalautakunta 26.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 03.10.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:07 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
88 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
89 § Pöytäkirjan tarkastus
90 § Iltakouluasia
91 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
92 § Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
93 § Liikunnan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024-2027 ja palvelusuunnitelma 2024
94 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta
95 § Liikuntalautakunnan lausunto Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta
96 § Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset vuodelle 2024
97 § Liikuntapalvelujen hinnasto: omatoimiliikunnan hinnaston 2024 lisäykset
98 § Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten periaatteet vuodelle 2024
99 § Vastaus valtuutettu Joni Laakson ym. aloitteeseen kaupungin luistelukenttien jäädytyskäytäntöjen kehittämisestä
100 § Luolavuoren kuntoportaiden hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon