Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9526.09.20238

6017-2023 (00 01 05, 10 03 02)

Liikuntalautakunnan lausunto Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä: -

Liiklk § 95

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntasuunnittelijat Amanda Ojala ja Janina Mäkinen

Kaupunginhallitus on pyytänyt 4.9.2023 Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä liikuntalautakunnalta.

Liite 1​Lausuntopyyntö Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta​

Liite 2​Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma

Liite 3​​Liikuntalautakunnan lausunto Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta

Oheismateriaali​Teräsrautelan koulun tilaohjelma

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:​

Ehdotus​Liikuntalautakunta hyväksyy Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman ja päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteen 3 mukaisen lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKaupunginhallitus


Liitteet:

Liiklk § 95
Liite 1:Lausuntopyyntö Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta
Liite 2:Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma
Liite 3:Liikuntalautakunnan lausunto Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta