Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9626.09.20239

6534-2023 (10 03 01, 02 02 00, 12 04 01)

Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset vuodelle 2024

Tiivistelmä:

Ulkoliikuntapaikkojen investointikohteet vuodelle 2024 tulee päivittää kuluvan rakennuskauden aikana tapahtuneiden muutosten vuoksi. Kupittaan BMX-radan peruskorjaus jatkuu ensi vuonna ja Hirvensalon kuntoportaiden rakentaminen siirtyy tuleville vuosille. Urheilupuiston yläkentän tekonurmen uusiminen ja vanhan nurmen kierrättäminen Teräsrautelankentälle siirtyy mahdollisesti vuodelle 2025, mikäli Paavo Nurmen stadionin pinnan vaihdolle tehty määrärahavaraus ulkoliikuntapaikkojen investointilistalta joudutaan käyttämään.

Liiklk § 96

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntasuunnittelijat Amanda Ojala ja Janina Mäkinen:

Ulkoliikuntapaikkojen investointikohteista vuosille 2024–2027 päätettiin liikuntalautakunnassa 18.4.2023 § 50. Vuoden 2024 kohteita, niiden tärkeysjärjestystä sekä kustannusarvioita on kuitenkin tarve päivittää, koska aiemmin vahvistetun investointiohjelman sisällä on tapahtunut muutoksia aikataulussa sekä kaupungin budjetissa, joka heijastelee myös liikuntalautakunnan hyväksymään ulkoliikuntapaikkojen investointisuunnitelmaan. Vuoden 2024 kohteet on priorisoitu uudelleen siten, että kuluvan vuoden aikana alkaneet keskeneräiset kohteet ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä.

Kupittaan BMX-radan peruskorjaus ja Iskoisten urheilukentän suunnittelu jatkuvat vuonna 2024

Kupittaan BMX-radan peruskorjaus jatkuu suunnitellusti vuonna 2024. Peruskorjaus on käynnistymässä ja hankkeen on tarkoitus valmistua toukokuun 2024 loppuun mennessä. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hankkeeseen ei tule menemään kuluvan vuoden aikana kaikkea sille varattua määrärahaa, vaan hankkeen osalta tulee oletettua enemmän siirtyviä kustannuksia vuodelle 2024.

Iskoisten urheilukentän peruskorjauksen suunnittelun konsultin kilpailutus on käynnissä. Suunnittelu tulee alkuperäisestä tavoitteesta poiketen jatkumaan vuonna 2024, joka aiheuttaa myös tämän osalta siirtyviä kustannuksia.

Muut tuleviin vuosiin kohdistuvat muutokset

Vuoden 2024 aikana toteutettava Paavo Nurmen stadionin radan ja suorituspaikkojen pinnoitteen sekä kiinteiden varusteiden uusiminen (kaupunkiympäristöjohtaja 7.9.2023 § 235) aiheuttaa muutoksia osaltaan myös liikuntalautakunnan hyväksymiin ulkoliikuntapaikkainvestointeihin.

Paavo Nurmen stadionin pinnoitteen ja kiinteiden suorituspaikkojen uusiminen toteutetaan vuonna 2024. Pinnoitteen uusiminen piti alkuperäisen suunnitelman mukaan toteuttaa 2020-luvun lopulla, mutta syksyllä 2022 voimaan tullut World Athletics:n (WA) sääntömuutos velvoittaa pinnan uusimisen aikaisempaa useammin. Uusien sääntöjen mukaan stadionin pinnoite saa olla maksimissaan 12 vuotta vanha, jotta stadionilla säilyy WA:n Class 2 -kenttäsertifikaatti. Paavo Nurmen stadionin pinnoite on uusittu viimeksi vuonna 2011. WA:n Class 2 -kenttäsertifikaatti mahdollistaa WA:n Continental Tourin korkeimmalle Gold-tasolle kuuluvan Paavo Nurmi Games -yleisurheilukilpailun järjestämisen. Eri tasoisten yleisurheilukilpailuiden ja tapahtumien lisäksi ulkoliikuntaolosuhde palvelee seura-, päiväkoti-, koululais- sekä omatoimikäyttöä, ja on kaupunginvaltuuston päättämien (11.4.2022 § 67) liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten mukainen omatoimista liikkumista tukeva liikuntakohde.

Edellä mainittu Paavo Nurmen stadionin olosuhteiden uusiminen toteutetaan ensisijaisesti erillisrahoitteisena hankkeena. Mikäli hankkeelle alustavasti varatut määrärahat eivät tule riittämään, tulee puuttuvat kustannukset kattaa ulkoliikuntapaikkojen peruskorjauksiin ja investointeihin varatusta määrärahasta. Tämän takia ulkoliikuntapaikkojen investointilistalla esitetään 500​ 000 euron varausta Paavo Nurmen stadionin pinnoittamiseen kohdistettuna. Mikäli kyseinen varaus joudutaan kokonaisuudessaan käyttämään, jää Urheilupuiston yläkentän tekonurmen uusiminen ja vanhan nurmen kierrätys Teräsrautelankentälle toteutettavaksi vuonna 2025.

Investointilistalla esitetty ennakoimattomat -kohde, joka on varattu yllättäviin peruskorjaus-/investointihankkeisiin tai käynnissä olevien hankkeiden ylittyviin kustannuksiin käytetään vain, jos sille on tarvetta ja se on taloudellisesti mahdollista. Stadionin olosuhteiden uusimisesta ja kaupungin taloustilanteesta johtuen Hirvensalon kuntoportaiden rakentaminen siirtyy tuleville vuosille.

Lisäksi vuoden 2024 peruskorjausten ja investointien osalta on esitetty Härkämäen ja Moikoisten tenniskenttien pinnoitteen uusimista sekä Lausteen ja Luolavuori-Ispoinen kuntoratojen peruskorjausta. Nämä hankkeet toteutetaan, mikäli se on taloudellisesti mahdollista. Tämänhetkisten suunnittelulukujen mukaan rahoitusta näille hankkeille ei toistaiseksi ole.

Muutosten kustannusvaikutukset

Kuluvalle vuodelle 2023 suunnitellut kokonaiskustannukset 1​ 324 000 euroa eivät tule täyttymään, koska Kupittaan BMX-radan peruskorjauksen osalta siirtyviä kustannuksia tulee suunniteltua enemmän ja Iskoisten urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu jatkuu vuonna 2024. Lisäksi Nunnavuoren kuntoradan valaistuksen uusimisen kustannukset tulevat alittamaan hankkeeseen varatut määrärahat, kun taas Urheilupuiston ylähiekkakentän valaistuksen osalta alkuperäinen kustannusarvio hieman ylittyy. Tämänhetkisen arvion mukaan kuluvan vuoden kustannukset tulevat olemaan 962 000 euroa, mikä tarkoittaa, että tälle vuodelle osoitetuista määrärahoista jää 362 000 euroa käyttämättä.

BMX-radan peruskorjauksen jatkuessa ensi vuonna siirtyviä kustannuksia tulee olemaan hankkeen osalta 270​ 000 euroa. Iskoisten urheilukentän peruskorjauksen suunnittelun osalta siirtyviä kustannuksia tulee olemaan 20​ 000 euroa. Näin ollen vuodelle 2024 suunnitellut kustannukset nousevat kokonaisuudessaan 1​ 070​ 000 euroon sisältäen varauksen Paavo Nurmen stadionin hankkeeseen.

Liite 1​Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestointien muutoksista 2024

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää esittää kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle vuoden 2024 investointisuunnitelmaan edellä ja liitteessä 1 mainitut muutokset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunkiympäristö
tiedLinnakoski Kari
tiedMäenpää Jukka
tiedSuonpää Kimmo


Liitteet:

Liiklk § 96
Liite 1:Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestointien muutoksista 2024