Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9726.09.202310

13977-2021 (02 05 00)

Liikuntapalvelujen hinnasto: omatoimiliikunnan hinnaston 2024 lisäykset

Tiivistelmä:

Liikuntalautakunta päätti (13.12.2022 § 114) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden hinnoittelun uudistamisesta. Liikuntalautakunta päättää tuotteiden ja palveluiden hinnoista sekä periaatteista 2023 aikana. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 2024.

Liiklk § 97

​Asiakaspalveluesimies Jaana Sitaru-Niemi:

Tausta

Liikuntapalvelujen tuotehinnaston uudistus on osa Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kv 12.12.2022 § 249).

​Liikuntalautakunta päätti 14.2.2023 § 20 liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnaston ja periaatteet sekä 21.3.2023 § 33 ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnat ja periaatteet. 18.4.2023 § 52 liikuntalautakunta täydensi hinnaston periaatteita ja 23.5.2023 § 62 päätti hinnat mm. liikuntavälineiden ja oheistuotteiden vuokraukselle sekä täydensi aiemmin päätettyjä hinnaston periaatteita.

Omatoimiliikunnan hinnaston lisäykset

Uudistettuun tuotehinnastoon esitetään lisäykset talviuinnin tuotevalikoimaan, uuden tuotteen perustaminen Akatemian urheilijoiden (muut kuin 1-taso) käyttöön sekä Kupittaan urheiluhalliin tilatun uuden digitaalisen mittauslaitteen tuntihinnoittelun käyttöönotto.

Talviuinnin tuotteet

Talviuinninosalta on 14.2.2023 § 19 päätetty uudet hinnat aikuisten kertalipulle (6 €) ja 20 kpl lippuviholle (80 €). Ruissalon Saaronniemessä sijaitsevalla talviuintipaikalla on myynnissä ollut myös lasten kertalippu (2 €) ja kylmäuintilippu (2 €). Nämä tuotteet esitetään otettavan talviuinnin tuotevalikoimaan pienin muutoksin ja käyttöön jo tänä vuonna alkavalla kaudella 1.10.2023 alkaen:

-Lasten (4–16 v.) kertalippu 3 €

-Kylmäuintilippu 3 €

Turun seudun Urheiluakatemian tuote

Turun seudun Urheiluakatemia on päättänyt, että heidän toimintansa muuttuu vuoden 2024 alusta urheiluakatemian urheilijoille maksulliseksi kaikille muille paitsi tason 1. urheilijoille. Muutos koskee noin 100-130 urheilijaa, iältään 18-vuotiaasta ylöspäin. Urheiluakatemian rannekkeet ovat toimineet Kupittaan urheiluhalliin, Alfa Liikuntakeskukseen ja Impivaaran uimahalliin ja sama tarve on tulevaisuudessakin. Jotta muutoksen kohteena olevien urheilijoiden toiminta voi jatkua keskeytyksettä ja jotta harjoittelun kustannukset pysyisivät heille kohtuullisina, esitetään heille tarjottavan uuden hinnaston mukainen, alennushintainen 4 kuukauden kausituote, johon poikkeuksena muuhun tuotteistukseen nähden sisällytetään kulkuoikeus myös Alfan liikuntakeskukseen:

-Akatemia opiskelija 4 kk / 40 €

Digitaalinen juoksuaikamittauslaite

Kupittaan urheiluhallissa on ollut pääosin seurojen käytössä digitaalinen juoksuajan mittauslaite, joka uusitaan syksyllä 2023. Uuden laitteen tulon myötä esitetään, että sen vuokraaminen sähköistetään ja sille määritetään tuntihinta, joka on sama kaikille maksuryhmille:

-Digitaalinen juoksuaikamittauslaite 5 € / h

Liite 1​Liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnasto 1.1.2024 alkaen

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnaston lisäykset edellä esitetyn mukaisesti. Hinnat ja periaatteet lisätään liikuntalautakunnan 14.2.2023 § 20 päättämään liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnastoon. Hinnaston lisäykset Turun seudun urheiluakatemian tuotteen osalta otetaan käyttöön 1.1.2024 yhdessä muun hinnaston kanssa; talviuinnin tuotelisäykset otetaan käyttöön talviuintikauden alussa 1.10.2023 ja digitaalinen mittauslaitteen vuokra muutetaan maksulliseksi uuden laitteen käyttöönoton myötä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedAhtiainen Annakaisa
tiedNummi Oskari
tpvSitaru-Niemi Jaana


Liitteet:

Liiklk § 97
Liite 1:Liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnasto 1.1.2024 alkaen