Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9826.09.202311

6532-2023 (02 05 01)

Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten periaatteet vuodelle 2024

Tiivistelmä: -

Liiklk § 98

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:

Turun kaupungin avustukset ovat liikuntaolosuhteiden lisäksi olennaisin ja merkittävä tapa, jolla kaupunki tukee turkulaisia urheilu- ja liikuntaseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä. Vuosittain suorina liikunta-avustuksina jaetaan noin 1,4 miljoonaa euroa. Suorien avustusten lisäksi kaupunki tukee liikuntaolosuhteiden käyttöä eri tavoin n. 8,4 miljoonalla eurolla sekä ostaa liikuntapalveluita seuroilta ja yhdistyksiltä n. 230 000 eurolla vuosittain. Seuroille ja yhdistyksille kaupungin taloudellinen tuki on tärkeä osa toiminnan rahoitusta.

Avustusten myöntämistä tukeva ohjeisto on kolmitasoinen. Siihen sisältyvät 4.4.2016 § 143 kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkitasoinen yleisohjeistus ja avustusten periaatteet (viimeisin päivitys kh 11.10.22 § 423), palvelukokonaisuuskohtaiset lautakuntien vahvistamat jakoperiaatteet sekä näitä täydentävät käytännön toimintatapaohjeet.

Liikuntalautakunta hyväksyy liikunta-avustusten periaatteet vuosittain. Tavoitteena on, että avustusten periaatteet noudattavat lautakunnan kauden strategisia painopisteitä. Vuoden 2024 avustusmäärärahat päätetään, kun talousarvio on vahvistettu.

Liikunta-avustukset koostuvat neljästä osa-alueesta:

1)​ ​ ​ Liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoiminnan tukeminen sisältäen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemisen

2)​ ​ ​ Liikuntaolosuhteiden tukeminen sisältäen yksityisten liikuntapaikkojen käytön ja pienimuotoisen liikuntapaikkarakentamisen

3)​ ​ ​ Osaamisen sekä liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan laadukkuuden tukeminen

4)​ ​ ​ Kohdennetut erityisavustukset

Avustusten painopiste on toiminnan ja olosuhteiden tukemisella. Muut avustusmuodot täydentävät kokonaisuutta liikuntapalvelujen strategian mukaisesti. Avustusperiaatteiden valmistelussa on huomioitu kaupunkitasoinen ajankohtainen päätöksenteko.

Avustusperiaatteiden päivitykset vuodelle 2024

Liikunnan avustusjärjestelmä uudistuu merkittävästi vuonna 2025 (kv 12.12.2022 § 249). Tähän nojautuen vuoden 2024 avustusperiaatteet ovat pääasiallisesti samat kuin vuonna 2023.

Muutoksena vuoden 2023 periaatteisiin tapahtuma-avustus poistuu avustusmuodoista. Vuosien 2019–2023 aikana tapahtuma-avustusta on haettu 45 kertaa ja myönnetty 20 hakijalle. Euromääräisesti avustusmäärärahaa on myönnetty vuosittain 17​ 077 € (v. 2019), 2​ 068 € (v. 2020), 2​ 919 € (v. 2021) ja 1​ 357 € (v. 2022). Myönnettyjen tapahtuma-avustusten keskiarvo on n. 872 euroa / hakemus. Keskiarvoisesti tapahtumakohtainen avustus on ollut n. 9,70 % tapahtuman kokonaiskustannuksista. Valtaosa tapahtuma-avustusta saanneista tapahtumista on myös järjestetty kaupungin tiloissa, joiden hinnoittelu on jo valmiiksi subventoitu. Tilastoihin perustuen voidaan todeta, että liikuntalautakunnan myöntämän tapahtuma-avustuksen taloudellinen vaikuttavuus on vähäinen.

Tapahtuma-avustus ei ole avustusperiaatteiden tavoitteiden mukaisesti synnyttänyt sisällöllisesti uusia liikuntatapahtumia, joiden järjestäminen Turussa olisi luonut näkyvää liikuntakulttuuria, lisännyt vahvasti kaupungin vetovoimaisuutta tai innostanut ihmisiä laajamittaisesti liikunnan pariin. Yhdistysten on mahdollista hakea Turun kaupungilta suurtapahtuma-avustusta ja kansainvälisten tapahtumien avustusta, jotka ovat vaikuttavuudeltaan liikuntalautakunnan tapahtuma-avustusta merkittävämpiä tukimuotoja.

Liite 1​Liikuntalautakunnan avustusperiaatteet 2024

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä avustusten periaatteet edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. Periaatteet ovat voimassa 1.1.–31.12.2024.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHalonen Esko
tpvNiiles Annakaisa


Liitteet:

Liiklk § 98
Liite 1:Liikuntalautakunnan avustusperiaatteet 2024