Liikuntalautakunta 14.02.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
10 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
11 § Pöytäkirjan tarkastus
12 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
13 § Vapaa-aikatoimialan toimialajohtajan päätöspöytäkirjat
14 § Vapaa-aikatoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (liikuntapalvelut)
15 § Vapaa-aikatoimialan hallinto- ja henkilöstöpäällikön sekä talouspäällikön päätöspöytäkirjat
16 § Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2017
17 § Kupittaan uuden sisäliikuntahallin hinnasto
18 § Liikuntalautakunnan lausunto Turun kaupungin esteettömyyssuunnitelmasta
19 § Liikuntakorttien käytöstä luopuminen
20 § Turun Urheiluautoilijat ry:n oikaisuvaatimus harjoitustila-avustuksen jakamisesta vuodelta 2016
21 § Turun Moottorikerho ry:n oikaisuvaatimus harjoitustila-avustuksen jakamisesta vuodelta 2016
22 § Turun Urheiluliitto ry:n oikaisuvaatimus harjoitustila-avustuksen jakamisesta vuodelta 2016
23 § Liikuntapalveluiden vastaus liikuntalautakunnan jäsen Satu Koskinen ym. aloitteeseen Kupittaan urheiluhallin käytön laajentamisesta
24 § Jäsen Lintusen aloite tekojäärataverkoston kustannusten selvittämisestä, perustamismahdollisuuksista ja vaikutuksista liikuntalautakunnan budjettiin
25 § Jäsen Kallion aloite Fiskarsinkadun palloiluhallin vuokrasopimuksen jatkamisesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon