Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
307 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
308 § Pöytäkirjan tarkastus
309 § Asemakaavanmuutosehdotus; Ruusukortteli 2.0, (VII) 7 kaupunginosa (os. Koulukatu 10-12, Puistokatu 11) (5/2019)
310 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Rata-alueen laajennus, länsi I (12/2020)
311 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Teollisuuskatu 35 (6/2020)
312 § Asemakaavanmuutosluonnos; Merilinja, Perno (os. Merilinja, Telakkakatu) (15/2019)
313 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; Tiemestari, Runosmäki (os. Tiemestarinkatu, Vahdontie, Varusmestarintie) (7/2011)
314 § Poikkeamispäätös; Kehitysvammaisten palvelukodin rakentaminen (os. Lemmontie 1) Kastu (P 2020-542)
315 § Poikkeamispäätös; Uuden viisikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen rakentaminen ja vanhan rakennuksen purku (os. Läntinen Pitkäkatu 13) VI kaupunginosa (P 2019-1263)
316 § Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti 8 - 2020
317 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, poikkeamispäätös (P 2019-1198), Turun Pulina Pub asunto-osakeyhtiö, Leipäläntie 45 / Raunistulan puistotie 78
318 § Turun hallinto-oikeuden päätös / hulevesimaksua koskeva valitus: Aissa Oy
319 § Turun ympäristön merialueen velvoitetarkkailututkimuksen vuosiraportti 2019
320 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
321 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
322 § Tiedoksi merkittävät asiat
323 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Uittamon täydennys, Uittamo (os. Kannuskatu 5 ja 7-11, Kastaripuiston osa) (7/2014)
324 § Katselmuspöytäkirja

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon