Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
164 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
165 § Pöytäkirjan tarkastus
166 § Vähäpäästöinen matalalämpöasfalttipäällyste -kokeilun esittely
167 § Asemakaavanmuutosehdotus; Wibeliuksentie 1, Ispoinen (os. Wibeliuksentie 1) (6/2019)
168 § Poikkeamispäätös; Rakennusten purkaminen (os. Paattistentie 1013) Paattinen (P 2020-5)
169 § Poikkeamispäätös; Omakotitalo ja talousrakennus sekä käyttötarkoituksen muutokset (os. Matinniementie 6) Kakskerta (P 2018-614)
170 § Poikkeamispäätös; Omakotitalo ja sauna (os. Hennalantie 70) Satava (P 2020-91)
171 § Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 talouden 1. osavuosikatsaus
172 § Kiertomaa Oy:n kiertotaloustoiminnan puitesopimuksen hyväksyminen
173 § Revontulenkadun katu- ja liikenteenohjaussuunnitelma
174 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
175 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
176 § Tiedoksi merkittävät asiat
177 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; Raunistulan silta ja pyörätie (os. Konsantie ja Virusmäentie ympäristöineen) (2/2015)
178 § Linnakaupunki RU_1, urakoitsijan valinta
179 § Tommilankadun päiväkodin uudisrakennus, rakennusurakoitsijan / pääurakoitsijan valintakriteerit (kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintakokonaisuus)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon