Kaupunginvaltuusto 16.05.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.05.2022

Kokousaika ja -paikka: 18:00-21:27 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
95 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
96 § Pöytäkirjan tarkastus
97 § Valtuutetun tehtävän lakkaaminen
98 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
99 § Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin valitseminen
100 § Varajäsenjärjestelyt kaupunginhallituksessa
101 § Uuden varajäsenen valitseminen kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan
102 § Vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus
103 § Turun kaupungin päivitetty ilmastosuunnitelma
104 § Ranta-asemakaavaehdotus; Kakskerran Kalliola, Kakskerta (os. Kalliolantie, Kolkanmetsäntie, Kalliolankuja ja Kalliolanhaara) (33/2017)
105 § Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1 kiinteistöjen vuokrasopimuksien jatko
106 § Keltasirkunpolun päiväkodin siirrettävien väistötilojen KVR-urakan hankinta
107 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaari syyskaudella 2022
108 § Valtuutettu Saara Ilvessalo ym. aloite: Talvikunnossapidon resursoimiseksi ja priorisoimiseksi
109 § Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Pyörätie Pohjois-Turkuun ja Kurjenrahkan kansallispuistoon
110 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Turun kaupungin kaikki yläkoulut liikuntalähikouluksi
111 § Valtuutettu Jaakko Lindfors ym. aloite: Kompensaatio-ohjelma kaavoitus-, rakennus- ja myyntihankkeissa menetettäville puille, puistoille ja viheralueille
112 § Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Manillan laituri-jalankulkukäytävän turvallisuuden parantaminen
113 § Valtuutettu Jarmo Laivoranta ym. aloite: Uuden Itsenäisyydenaukion perustaminen
114 § Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Yksityisautoilun vähentämisen ohjelmasta
115 § Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Poistettu suojatie takaisin Auvaismäentien kääntöpaikan kohdalle
116 § Valtuutettu Anna Mäkipää ym. aloite: Turun tulee julistaa ilmastohätätila
117 § Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Kantasuomalaisiin kohdistuvan syrjinnän kitkemisen sisällyttäminen Turun kaupungin rasismin vastaiseen ohjelmaan
118 § Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Paattisten aluetalon lukitusjärjestelmän muuttaminen ja tilojen käytön lisääminen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon