Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21309.05.20229
Kaupunginvaltuusto10516.05.202211

5552-2022 (10 03 02)

Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1 kiinteistöjen vuokrasopimuksien jatko

Tiivistelmä: -

Kh § 213

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto, vs. tilahallintapäällikkö Sami Männistö, toimitilapäällikkö Kirsi Eronen 2.5.2022:

Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden käytössä ovat toimistokiinteistöt Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1. Kohteiden vuokrasopimukset ovat voimassa 1.1.2015 – 31.12.2022. Vuokrauksen perusteena on Turun kaupunginvaltuuston päätös 17.11.2014 § 167. Taustalla on 30.12.2014 tehty kiinteistökauppa, jossa Turun Teknologiakiinteistöt Oy osti Puutarhakatu 1:n ja Puolalankatu 5:n Turun kaupungilta. Tilat ovat olleet Turun kaupungin käytössä samassa käyttötarkoituksessa vuodesta 2007 saakka. Puolalankatu 5 käsittää toimistotilojen lisäksi n. 80 pysäköintipaikkaa, joista ei erikseen makseta vuokraa.  Vuokrattavia huoneistoneliöitä on 10.090 m2. Puutarhakatu 1:ssä huoneistoneliöitä on 4.527m2 sekä n. 50 pysäköintipaikkaa.

Puolalankatu 5- ja Puutarhakatu 1 -kiinteistöjen vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2022, joten niiden jatko tulee päätettäväksi. Kiinteistöjen käyttö nivoutuu sekä kaupungin toimistoverkkoratkaisuun että päätearkiston rakennuttamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 1.10.2019 § 365 Turun kaupungin toimistojen tilatarveselvityksen ja käynnisti toimistoratkaisun hankesuunnittelun sijoitusvaihtoehdon B mukaisesti sisältäen Kaupungintalon siipiosan, Konsulintalon ja Yliopistonkatu 27 a tilojen perusparannuksen sekä kaupungintalon alueen uudisrakennuksen. Yliopistonkatu 27 hankesuunnitelma ja vuokrasopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021 § 12. Vuokrasopimus solmitaan 15 vuodeksi eli vuoteen 2038 saakka. Yliopistonkatu 27:n on tarkoitus valmistua vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

Puolalankatu 5 -kiinteistön kellarissa sijaitsee kaupungin nykyinen päätearkisto sekä kaupunkiympäristön palvelualueen (mm. rakennusvalvonta) muita arkistotiloja. Kaupunginhallitus päätti 20.12.2021 § 16 hyväksyä Museokeskuksen ja kaupunginarkiston päätearkiston vuokrakilpailutuksen. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke valmistuu kesällä 2025. Nykyistä arkistoa aletaan siirtää tulevaan uuteen päätearkistoon sen valmistuttua vuoden 2025 syksyllä.

Yliopistonkatu 27:n valmistuessa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, merkittävä osa Puolalankatu 5:n nykyisistä työntekijöistä muuttaa kohteeseen. Näin ollen Puolalankatu 5 jää sitä käyttävältä henkilöstömäärältään tässä kohtaa merkittävästi vajaaksi. Kohde ei ole irtisanottavissa, koska kellarissa toimivaa arkistoa ei kyetä sijoittamaan korvaaviin tiloihin ennen uuden arkiston valmistumista, sillä tiloja, jotka yhdistävät toimistot ja vaatimuksiltaan tarkat arkistotilat, ei ole kartoituksessa löytynyt.

Tilapalvelujen tekemän laskelman mukaan Puolalankatu 5:stä työntekijöiden muuttaessa Yliopistonkatu 27:ään, on mahdollista luopua Puutarhakatu 1:stä, jolloin siellä oleva henkilöstö muuttaisi Puolalankadulle. Näin ollen Puutarhakatu 1:n sopimusta tulisi jatkaa määräaikaisesti 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen siitä voitaisiin luopua.

Toimistoverkkoratkaisun kaupungintalon alueen tilojen on arvioitu valmistuvan alkuvuonna 2027. Näin ollen Puolalankatu 5:n vuokrasopimusta tuli jatkaa 30.6.2027 saakka, jonka jälkeen siitä luovutaan.

Puolalankatu 5:n tämänhetkinen vuokra on 99.851,34 €/kk+alv (9,90 €/m2/kk+alv) ja Puutarhakatu 1:n 45.475,10 €/kk+alv (10,04 €/m2/kk+alv). Vuokranantaja Castellum Trion kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen uudeksi vuokratasoksi on neuvoteltu Puolalankatu 5:n osalta 11,70 €/m2/kk+alv, jolloin kokonaisvuokrataso on 118.053 €/kk+alv. Puutarhakatu 1:n osalta neuvoteltu vuokrataso on 13,04 €/m2/kk+alv, jolloin kokonaisvuokra on 59.032,08 €/kk+alv. Vuokratasot ovat markkina hintatason mukaisia. Vuokralainen vastaa lisäksi käyttösähköstä ja vedestä kummassakin kohteessa.

Puolalankatu 5:n ja Puutarhakatu 1:n vuokrasopimukset on neuvoteltu yhtenä kokonaisuutena, eivätkä ne ole irrotettavissa toisistaan.

Liite 1Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta Puolalankatu 5

Liite 2Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta, Puutarhakatu 1

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että liitteinä 1 ja 2 olevat vuokrasopimukset hyväksytään ja

että tilapalvelujohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan liitteinä olevat sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia muutoksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 105

Liite 1Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta Puolalankatu 5

Liite 2Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta, Puutarhakatu 1

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että liitteinä 1 ja 2 olevat vuokrasopimukset hyväksytään ja

että tilapalvelujohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan liitteinä olevat sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia muutoksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoCastellum Trio Oy
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 213
Liite 1:Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta Puolalankatu 5
Liite 2:Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta, Puutarhakatu 1

Kv § 105
Liite 1:Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta Puolalankatu 5 / Avtal om ändring av hyresavtalet för Puolalagatan 5
Liite 2:Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta, Puutarhakatu 1 / Avtal om ändring av hyresavtalet för Trädgårdsgatan 1