Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20909.05.20225
Kaupunginvaltuusto9916.05.20225

9247-2021 (00 00 01)

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin valitseminen

Tiivistelmä: -

Kh § 209

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Hallintosäännön 20 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin varsinaisten valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 183 valita kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestariksi Ville Valkosen. Valkosen siirryttyä varakansanedustajan paikalta kansanedustajaksi, hän on ilmoittanut eroavansa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin tehtävästä.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestari toimii kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajana.

Apulaispormestarit toimivat kaikki kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina kaupunginhallituksen määräämässä sijaantulojärjestyksessä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin toimikaudekseen. Valitun apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 99

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin toimikaudekseen. Valitun apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti valita Heikki Pälven kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestariksi toimikaudekseen.

Valitun apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi apulaispormestari on valittu.

Asian käsittely kokouksessa

Päätös asiassa tehtiin Ruohosen tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedXXXXX
tpvKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
aoXXXXX