Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19025.04.202214
Kaupunginvaltuusto10116.05.20227

9261-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 190

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 13.4.2022:

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännön 14 § mukaisesti kokouksessaan 23.8.2021 § 195 valinnut kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025 sekä nimennyt puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan varsinaisista jäsenistä.

Lautakunnan varajäseneksi valittu Vilhelm Vähäsilta on muuttanut paikkakunnalta, joten hänen tehtävänsä kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsenenä on päättynyt ja hänen tilalleen Rasmus Rantasen varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Vilhelm Vähäsillan tehtävän kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsenenä päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Tapio Montosen hänen tilalleen kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan Rasmus Rantasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 101

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Vilhelm Vähäsillan tehtävän kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsenenä päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Tapio Montosen hänen tilalleen kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan Rasmus Rantasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSarastia Oy
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tpvVapaa-aika