Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta4802.05.20223
Kaupunginhallitus20809.05.20224
Kaupunginvaltuusto9816.05.20224

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 48

Lakimies Henna Puska ja avustava lakimies Niina Kujansuu 27.4.2022:

Vaalilain (714/1998) 93.2 §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti. Kuntalain (410/2015) 17.1 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Vaalilain 93 §:n nojalla Turun keskusvaalilautakuntaa on pyydetty määräämään uusi varavaltuutettu, sillä Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kansallinen kokoomus r.p ja Suomen kristillisdemokraatit r.p ovat muodostaneet kuntavaaleissa 2021 vaaliliiton.

Liite 1Kuntavaalit 2021 Tarkastuslaskenta KT23

EhdotusKeskusvaalilautakunta toteaa tarkastuslaskentalistan KT23 mukaan, että sijaantulojärjestyksessä seuraava mahdollinen varavaltuutettu on Eija Koskivaara. Keskusvaalilautakunta päättää määrätä valtuustoryhmän varavaltuutetuksi Eija Koskivaaran (Kansallinen Kokoomus r.p).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Puska.

Kh § 208

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Kansallinen Kokoomus rp:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Eija Koskivaaran.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 98

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Kansallinen Kokoomus rp:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Eija Koskivaaran.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSarastia Oy
aoXXXXX
tiedKokoomuksen Turun valtuustoryhmä


Liitteet:

Kevaalk § 48
Liite 1:Kuntavaalit 2021 Tarkastuslaskenta KT23