Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21009.05.20226
Kaupunginvaltuusto10016.05.20226

9244-2021 (00 00 01)

Varajäsenjärjestelyt kaupunginhallituksessa

Tiivistelmä: -

Kh § 210

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 185 valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021-2023. Em. kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Kaupunginhallituksen päätöksentekokyvyn turvaamiseksi mahdollisissa esteellisyystilanteissa on tarkoituksenmukaista muuttaa kaupunginvaltuuston 23.8.2021 § 185 tekemää kaupunginhallituksen valintapäätöstä siten, että:

 Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 23.8.2021 § 185 tekemäänsä päätöstä muuttaen valita:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 100

 Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 23.8.2021 § 185 tekemäänsä päätöstä muuttaen valita:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSarastia Oy
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
tiedXXXXX