Nähtävillä olevat

 

Yleiskaava 2029 ehdotus (kaavatunnus 1/2009) on julkisesti nähtävillä 31.1 – 23.3.2022:

 

Turun kaupunginhallitus on 20.12.2021 päättänyt asettaa yleiskaava 2029 ehdotuksen julkisesti nähtäville.

Yleiskaavaehdotus on nähtävänä Turku-pisteessä, os. Puolalankatu 5, 1. krs, ma-pe klo 9.00-12.00 ja internetissä (www.turku.fi/kuulutukset). Yleiskaavan selvitykset ovat internetissä osoitteessa www.turku.fi/yleiskaava2029. Ruotsinkielinen selostus lisätään aineistoon 21.2.2022.

 

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristölle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101, Turku, tai sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

 

Yleiskaavaehdotuksesta järjestetään maaliskuussa virtuaalinen yleisötilaisuus, jonka ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Seuraava ehdotus on julkisesti nähtävillä 31.1 1.3.2022:

 

Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus

- Kakskerran kaupunginosan korttelin 8 osalle ja Lomamessurannan virkistysalueen osalle osoitteessa Venerannantie 42 (kaavatunnus 11/2020) Koivuranta I

 

Laaditut selvitykset ja raportit: https://www.turku.fi/kaavoitus/koivuranta-i-4011-2019

 

Seuraavat ehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 31.114.2.2022:

 

Katu-, liikenteenohjaus- ja puistosuunnitelmaehdotukset

- Kylänkulman kaava-alue; Halistentie, Uhrimäenkuja, Uhrimäenpolku, Elinanpuisto (Nummi)

- Merenkävijänkatu (Pikisaari)

- Satakunnantien ja Kuloistenniitynkadun liittymä (Mälikkälä, Turun ja Raision rajalla)

- Topinojankaari (Metsämäki, Turun ja Kaarinan alueilla)

- Tuurenpelto ja Isohaarlanmäen osa (Haarla)

- Vasamatarha, Solkitarha ja Jousitarha (Räntämäki)

 

Asemakaavanmuutos- ja katu/liikenteenohjaus/puistosuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä Turku-pisteessä, os. Puolalankatu 5, 1. krs ja internetissä (www.turku.fi/kuulutukset). Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristölle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101, Turku, tai sähköpostilla asemakaavojen osalta sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ja katu/liikenteenohjaus/puistosuunnitelmien osalta sähköpostiosoitteeseen kaupunkirakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

 

Korona-virustilanteesta johtuen pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä kuhunkin valmistelijaan puhelimitse taikka sähköpostitse, mikäli Teillä on kysyttävää nähtävillä oleviin ehdotuksiin liittyen, sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi:

 

Yleiskaava 2029, yleiskaavainsinööri Andrei Panschin

Koivuranta I, kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström

Kylänkulman kadut, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari

Merenkävijänkatu, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari

Satakunnantie, liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola, suunnittelurakennusmestari Juha Syrjänen

Topinojankaari, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari

Tuurenpelto, suunnitteluhortonomi Hillevi Ahlroth

Vasamatarha, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari

 

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Turku-piste, Puolalankatu 5, 1. krs ma-pe 9-12.

www.turku.fi/kuulutukset

 

Turussa 29.1.2022

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Selostus Yleiskaava 2029 ehdotus

Kartta 1, Yhdyskuntarakenne

Kartta 2, Asuminen

Kartta 3, Palvelut ja elinkeinot

Kartta 4, Liikenne

Kartta 5, Kestävä vesien hallinta

Kartta 6, Yhdyskuntatekniikka

Kartta 7, Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset

Kartta 8, Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Kaavakartta Koivuranta I

Kaavaselostus Koivuranta I

Katusuunnitelmaselostus Kylänkulman kaava-alue

Puistosuunnitelmaselostus Kylänkulman kaava-alue

Katusuunnitelma, Halistentie, Uhrimäenkuja, Uhrimäenpolku

Katu- ja puistosuunnitelma, Uhrimäenpolku, Elinanpuisto

Liikenteenohjaussuunnitelma, Kylänkulman kaava-alue

Hoitoluokkakartta, Kylänkulman kaava-alue

Katusuunnitelmaselostus, Merenkävijänkatu

Katusuunnitelma, Merenkävijänkatu 4-8

Katusuunnitelma, Merenkävijänkatu 26-32

Katusuunnitelmaselostus, Satakunnantie ym

Katusuunnitelma, Satakunnantie-Kuloistenniitynkatu

Liikennesuunnitelma, Satakunnantie-Kuloistenniitynkatu

Suunnitelmaselostus, Tuurenpelto

Puistosuunnitelma, Tuurenpelto

Katusuunnitelmaselostus, Topinojankaari

Katusuunnitelma, Topinojankaari väli Pitkäsaarenkatu-Topinoj

Katusuunnitelma, Topinojankaari väli Topinoja-Kiveläntie

Liikennesuunnitelma, Topinojankaari väli Pitkäsaarenkatu-Top

Liikennesuunnitelma, Topinojankaari väli Topinoja-Kiveläntie

Katusuunnitelmaselostus, Räntämäen kadut

Katusuunnitelma, Jousitarha

Katusuunnitelma, Solkitarha

Katusuunnitelma, Vasamatarha