Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 26.01.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:45 Turun kaupunginteatteri, Itäinen Rantakatu 14, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Iltakouluasia
4 § Avustusmäärärahajako 2023
5 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2023
6 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2023
7 § Juha Ekholmin anomus taideapurahan käyttöajan pidentämiseksi
8 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2022
9 § Kokoelmien säilytystilojen vuokraaminen Pääskyvuoresta
10 § Kilpailutuksen käynnistäminen Seikkailupuiston liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämisestä
11 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
12 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
13 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon