Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta426.01.20233

645-2023 (02 05 01)

Avustusmäärärahajako 2023

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 4

Toiminnanjohtaja Maria Halkilahti:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan 9.9.2021 § 10 hyväksymän nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistyksille ja järjestöille sekä nuorten toimintaryhmille suunnattujen avustusten ohjeet ja periaatteet sisältävän avustusohjeen mukaan avustukset jaetaan kahteen eri kategoriaan: toiminta-avustukset sekä kohdennetut erityisavustukset. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan talousarviossa nuorisojärjestöjen ja nuorten toimintaryhmien avustuksiin on vuodelle 2023 varattu 360.615 euron avustusmääräraha.

Vuonna 2022 kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustusmääräraha nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille oli 350.615 euroa, josta toiminta-avustuksiin oli varattu 320.000 euroa ja kohdennettuihin erityisavustuksiin 30 615 euroa.

Avustuksia myönnettiin yhteensä 333.909 euroa ja maksettiin 330.491,28 euroa seuraavasti:

Vuoden 2023 avustusmääräraha 360.615 euroa esitetään jakautuvan seuraavasti:

Määrärahan jakoesitys on ohjeellinen, ei sitova.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää jakaa 360.615 euron avustusmäärärahan seuraavasti:

Toiminta-avustuksina 343.250 €

Kohdennettuina erityisavustuksina 17​.365 €

Määrärahan jakoesitys on ohjeellinen, ei sitova.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX