Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta626.01.20235

644-2023 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2023

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti, että apurahat ja projektiavustukset vuodelle 2023 avataan haettavaksi 31.10.2022 klo 16.00 mennessä sekä kulttuurin toiminta-avustukset 11.11.2022 klo 16.00 mennessä. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle esitetään alustavan lähetekeskustelun käymistä ja asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Kulnuolk § 6

Järjestämistoiminto, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myöntää vuosittain kulttuuriavustuksia ja taideapurahoja turkulaisten tuottamaan taiteelliseen toimintaan. Pääpaino on ammattitaiteilijoiden tukemisessa. Kulttuurin avustuksia ja taideapurahoja myönnetään turkulaisille yhdistyksille, työryhmille ja taiteilijoille taiteellisen sisällön toteuttamiseen. Avustukset ja apurahat ovat harkinnanvaraisia. Haku-aika on vuosittain lokakuussa. Hakemukset täytetään ja lähetetään sähköisen hakujärjestelmän kautta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta avasi apurahat ja projektiavustukset vuodelle 2023 haettavaksi 31.10.2022 klo 16.00 mennessä sekä kulttuurin toiminta-avustukset 11.11.2022 klo 16.00 mennessä. Hakemuksia kategorioihin 2–6 tuli yhteensä 195 kpl ja ne jakautuivat seuraavasti:

Kategoria 2 Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset:

hakemuksia 32 kpl, haettavat summat yht. 93.856 €

Kategoria 3 Harrastustoiminta-avustukset:

hakemuksia 33 kpl, haettavat summat yht. 60.192,73 €

Kategoria 4 Projektiavustukset:

hakemuksia 33 kpl, haettavat summat yht. 193.608 €

Kategoria 5 Kehittämisavustukset:

hakemuksia 2 kpl, haettavat summat yht. 9.000 €

Kategoria 6 Henkilökohtaiset apurahat:

hakemuksia 95 kpl haettavat summat yht. 743.294,95 €

Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuuri- ja nuorisolautakunnan 16.6.2022 § 84 päivittämiä ja hyväksymiä jakoperusteita.

Oheismateriaali 1Kh 4.4.2016 § 143

Oheismateriaali 2Kh 14.9.2020 § 382

Oheismateriaali 3Kulnuolk 16.6.2022 § 84

Oheismateriaali 4​Yhteenvetoraportit hakemuksista kategorioittain ovat päättäjäpalvelussa kokouksen tausta-aineistossa

Asiaa kokouksessa esittelee Niina Niemi-Nagy.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta käy kulttuurin avustuksista ja taideapurahoista lähetekeskustelun ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Varapuheenjohtaja Koiranen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Peltonen on ilmoittanut, että hän on estynyt osallistumaan kokoukseen 26.1.2023. Varapuheenjohtaja Koiranen on ilmoittanut, että hän on esteellinen asian osalta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Viikarin asian käsittelyn ajaksi.

Paasikivi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Asiaa kokouksessa esitteli Niina Niemi-Nagy.

Jakelu

palXXXXX