Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta1326.01.202312

619-2023 (07 02 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 13

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle on ilmoitettu tiedoksi seuraavat päätökset ja ohjeet:

1. Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 249 Liikunnan avustusjärjestelmän ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallin uudistaminen

2. ​Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 250 Hallintosäännön muutokset 1.1.2023 alkaen

3. Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 252 Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025

4. Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 254 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2023

5. OHJE Konsernihallinto talousohjaus 14.12.2022 Toiminnan ja talouden vuosiraportin 1.1. - 31.12.2022 tietojen kerääminen

6. Konsernihallinto lakipalvelut, kaupunginlakimies 19.12.2022 § 35 Saamisten tileistä poistaminen 4/2022

7. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 522 Turun kaupungin vuoden 2022 tarkennettu talousennuste

8. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 523 Vuoden 2023 toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja toimintasuunnitelmaa koskevien määräysten hyväksyminen

9. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 528 Tietohallintostrategia 2022-2025

10. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 538 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

11. Markkinaoikeuden päätös asiassa 212/2022 (luettavissa Päättäjäpalvelussa)

12. Kaupunginhallitus 16.1.2023 § 4 Sopeuttamisohjelmatyön käynnistäminen

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee päätökset ja ohjeet tiedoksi.​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.