Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta1126.01.202310

611-2023 (00 01 02, 02 02 02, 00 01 02)

Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 11

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli joulukuun lopussa 155 henkilötyövuotta eli samalla tasolla kuin viime vuonna. Sairauspoissaolot ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna ollen nyt 5,4 %.

Toimintatuotot ovat kertyneet positiivisesti viime vuoteen verrattuna, samoin projektirahoitusta on ollut aiempaa enemmän. Projektirahoituksen kasvu näkyy myös henkilöstökulujen selvänä kasvuna. Muuten toimintakulut ovat toteutuneet ennakoitua maltillisemmin.

Kävijämäärä on noin 26 % vähemmän kuin vuonna 2019. Vastaava tilanne on muissakin kirjastoissa Suomessa. % - lainausluku (3 232 649) on kääntynyt hyvään nousuun - 3,6 % kasvua vuoteen 2019 verrattuna ja kyseessä lainausennätys. Käyttäjäkoulutuksia (765 kpl) oli enemmän kuin vuonna 2019 (735 kpl), osallistujia niissä sen sijaan n. 300 vähemmän johtuen alkuvuoden koronarajoituksista. Tapahtumia oli 1792 (1943 vuonna 2019), joihin osallistuneita 108 597, joista 69 % etäosallistujia. Osa tapahtumista on toteutettu vain verkossa.

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

​Orkesterissa oli joulukuun lopussa 84,8 henkilötyövuotta, mikä on 0,4 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot ovat edellisvuoden marraskuuhun verraten pienemmät, 1,4 % (2021: 3,2 %).

Toimintatuottoja kertyi syyskaudella kevätkautta enemmän, ja tuotot kasvoivat enenevissä määrin loppuvuotta kohden, mutta taso oli merkittävästi koronaa edeltävää aikaa matalampi. Koronarajoitusten poistuttua yleisöt eivät palanneet tapahtumiin pandemiaa edeltävän ajan tapaan. Toimintatuotot, n. 905 000 euroa, ylittävät edellisvuoden tason. Vastaavasti toimintakulut ovat n. 785 000 euroa edellisvuotta korkeammat, koska toiminta ja tuotannot ovat rajoitusten jälkeen palanneet tavanomaiseen laajuuteen. Toimintakulut ylittivät arvioidun 65 000 eurolla ja tuotot jäivät talousarviosta n. 295 000 €, joten vuoden toteuma ylitti talousarvion n. 360 000 eurolla.

Orkesterin yleisömäärät vuonna -22 ovat merkittävästi koronavuosien -20 ja -21 tasoa korkeammat, mutta yhä pandemiaa edeltävää tasoa huomattavasti pienemmät; orkesterin kokonaisyleisömäärä oli vuonna 2022 n. 74 % vuoden 2019 tasosta. Kuulijamäärät vaikuttivat huomattavasti talouden toteumaan ja toimintakate ylitti talousarvion tavoitetason. Positiivista kuitenkin oli se, että sinfoniakonserttien täyttöaste nousi syyskauden mittaan ja oli lähes 12 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

​Museopalveluissa työvoimakertymä vuoden 2022 aikana oli 130 henkilötyövuotta kun vuoden 2021 kertymä oli 126 henkilötyövuotta. Sairaspoissaolojen osuus työvoimasta oli vuoden loppuun mennessä 3,9 % kun vuonna 2021 kertymä oli 3 %.

Museon kävijämäärä kehittyi vuoden aikana selvästi paremmin kuin edellisvuonna ja vuoden 2022 kertymä oli yhteensä 390 017 kävijää (2021: 322 065). Vuonna 2021 oli maksaneita kävijöitä 150 259 kun vuonna 2022 heitä oli jo 223 702.

Toimintatuottoja kirjattiin vuoden aikana 3 201 465, josta varsinaista palvelutuloa (pääsyliput, opastukset, museokauppamyynti, tilavuokrat sekä muut palvelumaksut) oli 2 763 808 euroa (vuonna 2021 vastaava palvelutulokertymä oli 2 049 025 euroa). Pääsymaksujen ja museokaupan tuotot kehittyivät erityisen hyvin vuoden aikana mutta myös vuokrattavien tilojen myynti vauhdittui loppuvuotta kohden mennessä: talousarvioon kirjattu palvelumaksujen tavoite 2 390 500 euroa ylittyikin 373 308 eurolla. Palvelutulojen lisäksi tuet ja avustukset kartuttivat museon tulokertymää 105 224 euroa vuoden aikana. Museon kirjanpidon kautta hallinnoitiin myös kaunistamisrahaston tuottoja niin, että niitä kirjattiin museon tuloihin 321 299 euroa eli yhteensä museolle kirjattiin toimintatuottoja 3 201 465. Kaunistamisrahaston tuotot ja toimintakulut kumoavat toisensa museon kirjanpidossa siten, etteivät ne vaikuta museon katteen toteumaan vuoden päättyessä.

Toimintakuluja museolle kirjattiin yhteensä 12 035 822 euroa kun talousarvioon 2022 kirjattu summa on 11 453 938 euroa eli se ylittyi 581 884 euroa. Talousarvioon kirjattu tulotavoite ylittyi kuitenkin 506 465 eurolla. Tässä vaiheessa ennen tilinpäätöksen valmistumista, museo ennustaa lähes pysyvänsä annetussa talouden ohjeluvussa.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

​Nuorisopalveluissa on joulukuun loppuun mennessä kertynyt 102 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2021 (110 htv). Vähennys johtuu mm. kaupungin sisäisistä henkilösiirroista, päättyneistä projekteista ja hetkellisesti tyhjillään olevista vakansseista. Sairauspoissaolot ovat 6,8 %. Nousua on viime vuoteen nähden, jolloin lukema oli 4,2 %. Lähityöhön siirtyminen on lisännyt poissaoloja flunssa-aalloista johtuen.

Talouden toteuma on joulukuussa 96,03 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma vuoden lopussa saisi olla 100 %.

Joulukuussa jouluteema ja jouluun valmistautuminen näkyi toiminnassa kaikissa työmuodoissa: on ollut joulupajoja, jouluvalmisteluja, joulujuhlia ja monipuolisesti joulun aikaan liittyvää toimintaa ja tapahtumia. Myös koululaisten joululoman aikaan oli palveluja tarjolla nuorille. Palvelut ovat tavoittaneet lapsia ja nuoria hyvin. Palautteissa on tullut esille, että nuorille aikuisille toivotaan paikkaa hengailuun.

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden joulukuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.​

Järjestämistoiminnan vetovoima- ja tapahtumavastuualue

Tapahtumajohtaja Antti Kirkkola:

​-​

Liite 1​Talousliite, joulukuu 2022

Liite 2​Toimintatilastot, joulukuu 2022

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, joulukuu 2022

Liite 4​Nuorisopalveluiden joulukuun toimintaraportti

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.12.2022 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kulnuolk § 11
Liite 1:Talousliite, joulukuu 2022
Liite 2:Työvoiman käytön seuranta, joulukuu 2022
Liite 3:Työvoiman käytön seuranta, joulukuu 2022
Liite 4:Nuorisopalveluiden joulukuun toimintaraportti