Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta726.01.20236

11419-2021 (02 05 01)

Juha Ekholmin anomus taideapurahan käyttöajan pidentämiseksi

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 7

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, järjestämistoiminto, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 17.1.2023:

Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi 16.2.2022 § 25 valokuvataiteilija Juha Allan Ekholmille 4000 euron apurahan kategoriasta 6, henkilökohtaiset apurahat. Apuraha myönnettiin Ekholmin kuvausprojektiin Ketjukirje: Martti (kaupunginkasvot).

Ekholm on toteuttanut työsuunnitelmaansa, ja kuvannut suurimman osan näyttelyynsä tulevista henkilökuvista, mutta pandemian sulkujen, kuvaustilan lämmityksen sekä aikatauluhaasteiden vuoksi anoo nyt oikeutta viimeistellä projektinsa vuoden 2023 aikana. Projektissa kuvatut teokset ovat esillä galleriassa marraskuussa 2023.

Liite 1Juha Allan Ekholm Turun kaupungin taideapuraha käyttöajanpidennyksen anomus

Vs. vapaa-ajanjohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä Juha Ekholmin liitteenä 1 olevan anomuksen taideapurahan käyttöajan pidentämisestä vuoden 2023 loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 7
Liite 1:Juha Allan Ekholm Turun kaupungin taideapuraha käyttöajanpidennyksen anomus