Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 25.11.2021 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.12.2021

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 25.11.2021 17.00, Läntinen Rantakatu 1 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
44 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
45 § Pöytäkirjan tarkastus
46 § Ruissalo Campingin leirintäaluetoiminnan operatiivisen hoitamisen (sis. alueelle kuuluvien ravintola- ja kioskipalveluiden) kilpailuttaminen
47 § Iltakouluasia
48 § Turun kaupungin museopalveluiden kokoelmakeskuksen ja kaupunginarkiston päätearkiston vuokrakilpailutus
49 § Luettelointipalvelun hankinta kaupunginkirjastolle vuosille 2022 - 2023 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: salauksen peruste Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6.1 § 8) -kohta.
50 § Sopimuksen tehneiden kumppaneiden avustukset vuodelle 2022
51 § Aboa-apuraha 2022
52 § Kulttuurilautakunnan vuodelle 2021 päätetyn avustuksen käyttötarkoituksen ja -ajan muutoshakemus
53 § Vuoden 2021 kolmas osavuosikatsaus
54 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
55 § Kirjastopalveluiden maksujen ja tilavuokrien hinnoittelu ja käyttöperiaatteet
56 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikataulu keväällä 2022
57 § Vapaa-aikapalvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
58 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon