Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta5025.11.20214

11412-2021 (02 05 01)

Sopimuksen tehneiden kumppaneiden avustukset vuodelle 2022

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta käy asiasta lähetekeskustelun.

Kulnuolk § 50

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 18.11.2021:

Kulttuurilautakunta on päättänyt 19.9.2018 § 88 avustusrakenteesta, periaatteista ja ohjeista. Niiden mukaan sopimuksen tehneisiin toimijoihin kuuluu ammattitaiteilijoiden yhdistyksiä ja kulttuurilaitoksia, jotka ovat osoittaneet toimintansa vakiintuneeksi osaksi kaupungin kulttuurituotannon kenttää, ja jotka tukevat ammattilaisten työllistymistä tai ammattilaisten työn esille tuomista. Arvioinnin perusteena ovat taiteellisen laadun ja kokemuksen lisäksi vakiintunut toiminta, toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen, jatkuvuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä muun rahoituksen laajuus. Sopimuksen tehneissä toimijoissa on myös alan koulutusta ja kansainvälisyyttä kehittäviä ja edistäviä tahoja. Taiteen perusopetuksen avustukset on tarkoitettu sopimuksen tehneille toimijoille, joiden opetussuunnitelman kulttuurilautakunta, tai nyk. kulttuuri- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt. Niissä arvioinnin perusteena ovat taiteellisen laadun ja kokemuksen lisäksi vakiintunut toiminta, toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja jatkuvuus.

Sopimuskausi on kolmevuotinen. Nykyinen sopimuskausi on vuosille 2019–2021 ja päättyy tämän vuoden lopussa.

Kulttuurilautakunta julkaisi sopimuksen tehneiden taide- ja kulttuurilaitosten avustukset (Kategoria 1: 1a Toiminta-avustus ja 1b Taiteen perusopetus) vuodelle 2022 haettavaksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2021 ja päättyi 1.11.2021 klo 23.59. Ilmoituksessa oli myös maininta, että myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 31:lta eri taholta, sekä 2 hakemusta kahdelta eri toimijalta, joiden toimintaan haetaan 1a: toiminta-avustuksen lisäksi 1b: taiteen perusopetukseen avustusta. Näistä 28 ovat nykyisiä sopimuskumppaneita ja 3 uusia ehdokkaita.

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusAsia esitellään kokouksessa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta käy asiasta lähetekeskustelun ja palauttaa asian valmisteltavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asiaa kokouksessa etäyhteydellä esitteli kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy.

Fredriksson, Mustonen, Laura Rantanen, Pilppula ja Ahvenainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta kategorian 1a käsittelyn ajaksi. Varajäsen Forsell osallistui kokoukseen asian 1a käsittelyn ajaksi.

Koiranen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asioiden 1a ja 1b käsittelyn ajaksi. Varajäsen Aalto osallistui kokoukseen asioiden 1a ja 1b käsittelyn ajaksi.

Jakelu

palXXXXX