Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta4625.11.20219

13010-2021 (02 08 00)

Ruissalo Campingin leirintäaluetoiminnan operatiivisen hoitamisen (sis. alueelle kuuluvien ravintola- ja kioskipalveluiden) kilpailuttaminen

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 46

Hallintopäällikkö Sebastian Forssell ja hankinta-asiantuntija Liisa Heinonen 11.11.2021:

Ruissalo Campingin leirintäaluetoiminnan nykyinen sopimus on voimassa 31.5.2022. Sopimus irtisanotaan päättymään 30.4.2022, jos toimintaan saadaan 1.5.2022 alkaen uusi palveluntuottaja.

Leirintäalueelle hankittavaan palveluun sisältyvät leirintäkauden aikana alueen avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät tehtävät, kesäkauden henkilökunnan valitseminen, perehdyttäminen ja päivittäiset työnjohtotehtävät, työvuorolistojen teko, palkkahallinnon edellyttämät ilmoitukset, tilastointi ja tilitykset, aluevalvonnan järjestäminen kesäkaudelle yhdessä kaupungin kilpailuttaman valvontapalvelun kanssa, kiinteistönhoito yhdessä kaupungin infran kanssa, viranomaistarkastukset, tarvikkeiden hankinta, jätehuollon järjestäminen, erikoistapahtumien edellyttämät järjestelyt sekä muut leirintäalueen toiminnan edellyttämät tehtävät ja leirintäkauden ulkopuolella tarvittavat kiinteistönhoito- ja valvontatehtävät, varausten vastaanotto, ryhmävarausten hoito ym. tarpeelliset tehtävät.

Kilpailutuksen kautta haetaan yksi palveluntuottaja Ruissalon Campingin leirintäaluetoiminnan operatiiviseen hoitamiseen, matkailupalveluiden ohjeiden mukaisesti alueen ollessa avoinna (1.6.–31.8.) ja alueen ollessa suljettuna (1.9.–31.5.). Hankinnan ennakoitu arvo on 90 000 € vuodessa. Kilpailutukseen osallistuu sekä matkailupalvelut että hankintapalvelut. Sopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa yhdeksi (1) vuodeksi ajalle 1.5.2022–30.4.2023 ja yhden (1) vuoden optiokaudella ajalle 1.5.2023–30.4.2024.

Nyt tehtävän sopimuksen aikana tuodaan päätettäväksi koko Saaronniemen alueen pidempiaikaisemmat käytön ja kehittämiseen suunnitelmat.

Palveluntuottajan kautta toteutuva alueen majoitusmyynti (majoitustilat esim. Villa Saaro, erikseen vuokrattavat tilat esim. sauna sekä matkailuajoneuvojen pysäköintialueet) kirjataan suoraan kaupungin myyntijärjestelmään tai tilitetään erikseen kaupungille. Operatiivisen hoidon sopimukseen sisältyy myös oikeus järjestää koko Saaronniemen alueella tapahtuva ravintola-, kioski-, elintarvike- ym. myynti.  Ravintola-, kioski-, elintarvike- ym. myyntiä ei tilitetä kaupungille, vaan tulot jäävät palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa ravintola-, kioski-, elintarvike- yms. myyntiin tarvittavista hankinnoista, myös lupien hankinnasta, sekä näihin käytettävien tilojen ylläpidosta. Tavoitteena on toimintavarmasti ja joustavasti toteutettu kohteen hoito.

Kaupungin toteuttamana alueen henkilökuntamäärä (leirintäalueharjoittelijat ja -työntekijät) on ollut noin 3,2 HTV/vuosi, joka on toteutunut touko-syyskuun väillä, pääosin kesä-elokuussa. Palveluntuottaja toimii heidän työnjohtajanaan. Työtehtäviin on sisältynyt mm. alueen kunnossapito, siisteydestä huolehtiminen ja vastaanotossa tehtävät myyntitehtävät.

Kaupunki järjestää alueelle leirintäaluekaudelle (1.6.–31.8.) järjestyksenvalvonnan sekä tarvittaessa liikenteenohjauksen. Järjestyksenvalvonta sekä tarvittaessa oleva liikenteenohjaus toteutetaan kaupungin kilpailutuksessa valittujen palveluntarjoajien kanssa.

Kaupunki järjestää rantavalvonnan peruskoulun lukuvuosien väliselle ajanjaksolle (ollut esim. 5.6.–10.8.2021). Rantavalvonta on kilpailutettava erikseen kesäkaudeksi 2022 optiolla kesäkaudeksi 2023. Talviuinti toteutetaan erillisenä, kuten myös matkailuajoneuvoille erikseen osoitettu alue majoituskauden ulkopuolella (campingin talvipaikoituksen hoitamisesta tällä hetkellä sopimus SF-Caravanin kanssa ja talviuinnista Turun Posti- ja lennätinurheilijoiden kanssa). Talviuinnin sekä matkailuajoneuvojen talvipaikoitusten sopimuksia jatketaan operatiivisen hoidon vastaavalle ajalle (talvikausi 2022–2023 sekä optio talvikausi 2023–2024).

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää

-  käynnistää Ruissalo Campingin edellä kuvattujen leirintäaluetoimintojen operatiivisen hoitamisen palveluiden kilpailutuksen yhteistoiminnassa matkailupalveluiden ja hankintapalveluiden kanssa. Tarjouspyyntö tuodaan päätettäväksi lautakuntaan ennen hankintailmoituksen julkaisua.

-valtuuttaa matkailujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVapaa-aika, matkailupalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX