Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta5225.11.20216

9710-2020 (02 05 01)

Kulttuurilautakunnan vuodelle 2021 päätetyn avustuksen käyttötarkoituksen ja -ajan muutoshakemus

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 52

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 5.11.2021:

Kulttuurilautakunta päätti 9.9.2009 § 203, että suurtuotantotuki muutetaan täysimääräisenä ja tasapuolisesti koskemaan kaikkia taiteenaloja. Kulttuurilautakunta päätti myös, että suurtuotantotuki keskittyy erityisesti yhteistyöhankkeisiin vapaa-aikatoimialan kulttuurilautakunnan alaisten palvelualueiden välillä tai vaihtoehtoisesti kulttuurilautakunnan alaisten vapaa-aikatoimialan palvelualueiden sekä ulkopuolisten tahojen välillä. Vuosittain tukea myönnetään muutamalle hankkeelle ja hanke voi jatkua yli talousarviovuoden. Kulttuurilautakunnan alaiset vapaa-aikatoimialan palvelualueet toimivat hankkeiden koordinoivina tahoina.

Kulttuurilautakunta päätti 9.9.2020 § 77, että suurtuotantotukea myönnetään museopalveluiden vuoden 2021 Queer -hankeelle 110 000 euroa. Turun musiikkijuhlat hakivat yhdessä Turun museopalveluiden kanssa erityisrahoitusta Oslon filharmonisen orkesterin vierailulle, osana museopalveluiden Queer -hanketta. Vuodelle 2021 suunniteltu vierailu jouduttiin peruuttamaan globaalin koronaviruspandemian takia, eikä sille ole voitu samasta syystä vielä löytää korvaavaa päivää. 

Turun musiikkijuhlat anoo oikeutta muokata suurtuotantohanketta yhdessä Turun museopalveluiden kanssa. Hanke toteutettaisiin muutosanomuksen mukaisesti vuonna 2022 ja Oslon filharmonisen orkesterin vierailun sijaan hanke rakennetaan oopperan ja huipputenorin vierailun varaan. Vierailu sijoittuu kevääseen 2022. Konsertin ympärille suunnitellaan yhdessä Turun museopalveluiden kanssa asiantuntijoista ja taiteilijoista koostuvaa kiinnostavaa paneelia Vanitas-näyttelyn teemoihin liittyen. Vanitas on esillä Turun linnassa toukokuun 2022 loppuun asti.

Liite 1Turun Musiikkijuhlasäätiö, muutoshakemus (salainen; salauksen peruste JulkL 24.1 § 20 kohta)

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä Turun musiikkijuhlasäätiön muutosanomuksen liitteessä 1 olevien tietojen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asiaa kokouksessa etäyhteydellä esitteli kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy.

Jakelu

aoTurun musiikkijuhlasäätiö sr
tpvXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 52
Liite 1:Turun Musiikkijuhlasäätiö, muutoshakemus (salainen; salauksen peruste JulkL 24.1 § 20 kohta)