Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta5525.11.202110

13924-2021 (02 05 00, 12 03 02)

Kirjastopalveluiden maksujen ja tilavuokrien hinnoittelu ja käyttöperiaatteet

Tiivistelmä:

Kulttuurilautakunnan hyväksyttäväksi esitetään kirjastopalveluiden maksujen ja tilavuokrien hinnoittelu ja käyttöperiaatteet vuodelle 2022.

Kulnuolk § 55

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula 15.11.2021:

Kaupungin hallintosäännön 38 § kohdan 5 mukaan lautakunnan tehtäviin tehtäväalueellaan kuuluu päättää asiakasmaksujen, palveluiden ja tuotteiden hinnoittelusta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.

Kirjastopalveluiden maksuista merkittävin osa on Vaski-kirjastojen kanssa yhteisesti sovittavia maksuja, kuten myöhästymismaksut ja aineistokorvaukset. Näihin maksuihin ei nyt esitetä tehtäväksi muutoksia.

Asiantuntijaluennot on poistettu maksuista ja jatkossa ne hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Paperikasseja ei ole tällä hetkellä myynnissä, joten hinta on poistettu. Erilaisten kassien tarvetta selvitetään erikseen. Muihin maksuihin ei esitetä tehtävän muutoksia.

Liite 1Kirjastopalveluiden maksut ja tilavuokrat vuodelle 2022

Liite 2Vaski-kirjastojen maksut ja korvaushinnat 1.6.2021 alkaen

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä kirjastopalveluiden maksujen ja tilavuokrien hinnoittelun ja käyttöperiaatteet vuodelle 2022 liitteiden 1–2 mukaisesti sekä oikeuttaa kirjastopalvelujohtajan tekemään tapauskohtaisia muutoksia maksuihin sekä tilavuokriin noudattaen kirjastopalveluiden yleisiä maksu- ja hinnoitteluperiaatteita.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvVapaa-aika, kirjastopalvelut


Liitteet:

Kulnuolk § 55
Liite 1:Kirjastopalveluiden maksut ja tilavuokrat vuodelle 2022
Liite 2:Vaski-kirjastojen maksut ja korvaushinnat 1.6.2021 alkaen