Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta5125.11.20215

11421-2021 (02 05 01)

Aboa-apuraha 2022

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta käy lähetekeskustelun Aboa-apurahan myöntämisestä.

Kulnuolk § 51

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 18.11.2021:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta julkaisi Aboa-apurahan vuodelle 2022 haettavaksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2021 klo 00.01 ja päättyi 1.11.2021 klo 23.59. Ilmoituksessa oli maininta, että myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 19 kpl.

Aboa-apuraha on tarkoitettu turkulaiselle ammattitaiteilijalle alasta riippumatta. Apuraha on vuoden työskentelyapuraha. Vuonna 2022 apuraha on 23 668,35 euroa.

Apurahaan kuuluu mahdollisuuksien mukaan taiteellisen tuotoksen saaminen esille Turun kaupungin taidelaitoksissa. Vaihtoehtoisesti työn tulos voi olla muulla tavoin näkyvä osa Turun kaupungin kulttuuritarjontaa.

Arvioinnin perusteena ovat taiteellinen laatu, ansioituminen ja kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen.

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusAsia esitellään kokouksessa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta käy lähetekeskustelun Aboa-apurahan myöntämisestä ja palauttaa asian valmisteltavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asiaa kokouksessa etäyhteydellä esitteli kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy.

Jakelu

palXXXXX