Kaupunginhallitus 11.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 19.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:22 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
327 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
328 § Pöytäkirjan tarkastus
329 § Konsernihallinnon avoimen kiinteistökehitysjohtajan viran (vak. nro 000599) muuttaminen ja siirtäminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen
330 § Konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon kanslistin viran (vak. nro 404106) lakkauttaminen
331 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden lastenhoitajan viran (vak. nro 361998) lakkauttaminen
332 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
333 § Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus (Kv)
334 § Täydennysrakentamisselvityksen johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet
335 § Rakennusjärjestysehdotuksen asettaminen nähtäville ja lausuntojen pyytäminen
336 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
337 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
338 § Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
339 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 ja 32 kohdat
340 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon