Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus33111.09.20235

5065-2023 (01 01 00)

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden lastenhoitajan viran (vak. nro 361998) lakkauttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 331

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen ​ 16.8.2023:

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja palvelualuejohtajan varahenkilö Virpi Kariluoma ovat esittäneet, että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen suomenkieliselle palvelualueelle sijoittuva lastenhoitajan virka (vak. nro 361998) lakkautetaan 1.8.2023 lukien. Em. lastenhoitajan virassa ei käytetä julkista valtaa, joten se pitää muuttaa toimeksi. Kansliapäällikkö on tehnyt päätöksen 14.8.2023 § 224 vastaavan lastenhoitajan toimen perustamisesta 1.8.2023 lukien.

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen lakkauttamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden lastenhoitajan viran (vak. nro 361998) 1.8.2023 lukien.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat