Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus32911.09.20233

6100-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Konsernihallinnon avoimen kiinteistökehitysjohtajan viran (vak. nro 000599) muuttaminen ja siirtäminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että konsernihallinnossa avoimena oleva kiinteistökehitysjohtajan virka (vak. nro 000599) muutetaan kiinteistökehityspäällikön viraksi, joka siirretään kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueelle kiinteistökehitys ja isännöinti -vastuualueen päällikön tehtäviä varten.

Kh § 329

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 5.9.2023:

​Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi ja elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ovat esittäneet, että konsernihallinnossa avoimena oleva kiinteistökehitysjohtajan virka (vak. nro 000599) muutetaan kiinteistökehityspäällikön viraksi, joka siirretään kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueelle kiinteistökehitys ja isännöinti -vastuualueen päällikön tehtäviä varten.

Esityksen mukaan uusi virka tarvitaan kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuuden palvelualueelle, koska nykyinen kiinteistökehitys ja isännöinti -vastuualueen kiinteistökehityspäällikön virka on siirretty 1.9.2023 alkaen elinvoiman palvelukokonaisuuteen. Siirron myötä kiinteistökehitys ja isännöinti -vastuualue on jäänyt ilman päällikön virkaa, johon kuuluu lähijohtajatehtävien lisäksi myös merkittävää erillistä päätösvaltaa. Virka on tärkeä myös kaupungin merkittävien kiinteistökehityshankkeiden edistämiseksi. Uusi kiinteistökehityspäällikön virka tarvitaan välittömästi, koska viran puuttuessa tehtävää ei voida hoitaa edes väliaikaisesti sijaisjärjestelyin.

Kiinteistökehityspäällikön viran sopimusalaksi on esitetty kunta-alan teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus, tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5.980,39 €/kk (TS/PR III, VL 4B) sekä viran kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin muutettavaksi esitettävän viran toiminnallisesta tarpeesta. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole muutoinkaan huomautettavaa esitykseen.

​Perustetun viran siirtämisen palvelukokonaisuudesta toiseen osalta toimivalta on hallintosäännön mukaan kansliapäälliköllä ja virkojen muuttamisen osalta kaupunginhallituksella. Hallintosäännön 35 §:n mukaan kaupunginhallitus voi ratkaista asian, joka kuuluu alemman toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi, mikäli edellä mainittu asia on osa kokonaisuutta, josta päättäminen kuuluu kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan. Viran siirtämistä palvelukokonaisuudesta toiseen koskevan esityksen voi katsoa olevan sellainen kokonaisuus, josta kaupunginhallitus voi päättää.

Liite 1​Esitys kiinteistökehitysjohtajan viran muuttamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan heti ja että tämä päätös pannaan täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 329
Liite 1:Esitys kiinteistökehitysjohtajan viran muuttamisesta