Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus33811.09.20232

9264-2021 (00 00 01)

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 338

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 8.9.2023:

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 191 valita kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi mm. Siiri Turusen.

Turunen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen Anu Perhon varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Siiri Turuselle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita Tommi Isoniemen hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakuntaan Anu Perhon henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto