Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus33211.09.20236

14191-2022 (00 00 01)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 332

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 4.9.2023:

Hallintosäännön 16 §:n mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

​Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

​Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 197 valita sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi mm. Panda Erikssonin.

​Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2022 § 251, että em. päätöksellä valittu sosiaali- ja terveyslautakunta toimii tuolloin päätetyssä kokoonpanossa vuoden 2023 alusta lukien hallintosäännön 16 §:n mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntana.

​Eriksson on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Panda Erikssonille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Rasmus Hurmerinnan hänen tilalleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi.

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto