Kaupunginhallitus 01.06.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
230 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
231 § Pöytäkirjan tarkastus
232 § Katsaus koronavirustilanteesta
233 § Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen lastenneurologian poliklinikalle
234 § Määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle kotihoitoon ja asumispalveluun ajalle 1.6.-31.8.2020
235 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 14.4.2020 § 160 koskien palkan takaisinperintää / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 23 ja 32 kohta
236 § Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätöksestä 7.5.2020 § 126 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 23 ja 32 kohta
237 § Iltakouluasiat
238 § Laaja hyvinvointikertomus (Kv)
239 § Turun Konserttitalon uudisrakennushankkeen tilaajan tavoitteet, allianssi ja valmisteluvaiheen budjetti
240 § Kaupungin etuosto-oikeus rakennetun tontin 853-41-6-14 kaupassa (os. Vähäheikkiläntie 37)
241 § Vastauksia kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyihin selvityspyyntöihin
242 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
243 § Kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatiomallin periaatteet ja käynnistäminen
244 § Periaatteet ja linjaukset koskien ulkotarjoilualueita ja kaupunkitilan käyttöä kaupalliseen ja ei-kaupalliseen toimintaan kesäkaudella 2020
245 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien IoT Kokonais- ja kohdearkkitehtuurityön hankintaa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon