Kaupunginhallitus 22.08.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
318 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
319 § Pöytäkirjan tarkastus
320 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
321 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
322 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
323 § Turun kaupungin tilintarkastajan valitseminen, option käyttö vuosille 2017 - 2018 (Kv)
324 § Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen valmistelutilanne (Kv)
325 § Palloiluhallin hankinta-asiakirjojen täydentäminen lattiamateriaalin määrittämisen osalta
326 § Ympäristötoimialan toimialajohtajan viran täyttäminen
327 § Åbo Svenska Teaterförening r.f. avustusanomus
328 § Lausunto KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2017-2019
329 § Lausunnon antaminen Kårkullan kuntayhtymän vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelmasta
331 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 ja 20 kohdat
332 § Kaupungin näyttelyvakuuden myöntäminen Turun taidemuseon kokoelmanäyttelylle

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon