Kaupunginhallitus 22.06.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 8:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
282 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
283 § Pöytäkirjan tarkastus
284 § Palveluohjauksen uudistaminen -kärkihanke
285 § Työterveyshuoltoyhtiöiden perustaminen
286 § Syvälahden koulu -hankkeen 2. neljännesvuosiraportointi 2016 ja yhtiön hallituksen pyyntö omistajan näkemykseksi
287 § Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus -hankkeen 2. neljännesvuosiraportointi 2016
288 § Vapaa-aikatoimialan kaupunginorkesterin kahden soittajan avoimen viran (vak.nrot 403287 ja 403230), joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
289 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 20.6.2016 päätösten täytäntöönpanot
291 § Hyvinvointitoimialan avoinna olevien ja tarpeettomiksi todettujen virkojen ja toimien lakkauttaminen
292 § Yli-Maarian koulu -hankkeen eteneminen ja allianssikumppanin valinta
293 § Kaupunginhallituksen jäsen Johannes Yrttiahon selvityspyyntö kaupungin johdannaissopimusten kuten koronvaihtosopimusten käytön selvittäminen ja niistä luopuminen
294 § Kaupunginhallituksen jäsen Johannes Yrttiahon selvityspyyntö virheellisen tiedon esittämisestä YT-menettelyssä, joka koski G1 ja G2 osastojen lakkautusta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon