Kaupunginhallitus 25.05.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Tanska, Hotel Scandic Aarhus City

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
213 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
214 § Pöytäkirjan tarkastus
215 § Turun kaupungin osallistuminen Yrityskylä Varsinais-Suomen toimintaan vuosina 2016-2019
216 § Kaupunginvaltuuston 11.4.2015 hyväksymän työllisyyspalvelukeskuksen lisämäärärahan käyttöesitys
217 § Digitaalisten palvelujen kehittäminen -kärkihankkeen käynnistäminen
218 § Viiden lukion opinto-ohjaajan viran perustaminen sivistystoimialalle 1.8.2016 lukien ja viiden avoinna olevan perusopetuksen ja lukion lehtorin viran lakkauttaminen samasta ajankohdasta lukien
219 § Virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, muuttaminen vastaaviksi työsopimussuhteisiksi toimiksi
220 § Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten muuttaminen
221 § Hyvinvointitoimialan toimistosihteerin avoimen viran, jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
222 § Ylilääkärin viran perustaminen terveyspalveluiden sairaalapalveluiden kuntouttavaan osastoryhmään
223 § Perheohjaajan viran perustaminen ja suunnittelijan toimen lakkauttaminen
224 § Hankinta- ja logistiikkakeskuksen avoinna olevien virkojen ja toimien lakkauttaminen
226 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
227 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
228 § Fortuna-korttelin kehittäminen (Kv)
229 § Turun kaupungin strategiaraportti 2015 (Kv)
230 § Turun kaupungin henkilöstöraportti 2015 (Kv)
231 § Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon