Kaupunginhallitus 07.03.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
93 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
94 § Pöytäkirjan tarkastus
95 § Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys
96 § Lähetekeskustelu talousarvion muuttamisesta ja suunnitteluraamista
97 § Lähetekeskustelu varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista, suhdelukujen muuttamista ja asiakasmaksulain toimeenpanoa koskevasta asiasta
98 § Kolmen kokonaistyöajassa olevan opinto-ohjaajan viran perustaminen sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen palvelualueelle
99 § Samppalinnan maauimalan teknisen peruskorjaushankkeen kustannusarvion korotus (Kt, Kv)
100 § Selvitys mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnan järjestämisestä sisäisen tarkastuksen aikana sekä potilasturvallisuuteen, hoitotyön laatuun ja työhyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä
101 § Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n ja Turun kaupungin yhteistyösopimus
102 § Kaupungin kotouttamisohjelman toimeenpanon raportointi vuosina 2014 - 2015
103 § Ympäristötoimialan suunnitteluavustajan avoimen viran, jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
105 § Uuden jäsenen valitseminen kaupunginhallituksen konsernijaostoon (Kv)
106 § Uuden jäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)
107 § Uuden jäsenen valitseminen nuorisolautakuntaan (Kv)
108 § Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan lukio- ja ammattiopetusjaostoon (Kv)
109 § Valtuuston työjärjestyksen tarkoittama kysymys koskien pormestarimalliin siirtymistä (Kv)
110 § Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen (Kv)
111 § Asemakaava ja asemakaavanmuutos sekä tonttijako ja tonttijaonmuutos "Artukaisten kampus" (os. Tillerinkatu 1) Artukainen (4/2013) (Yt, Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon