Kaupunginhallitus 01.02.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
34 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
35 § Pöytäkirjan tarkastus
36 § Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2016
37 § Turun kaupungin itsenäisyyden juhlavuoden ja reformaation merkkivuoden toteuttaminen
38 § Uusien jäsenten valitseminen luottamuselintoimikuntaan
39 § Uuden jäsenen valitseminen vammaisneuvostoon
40 § Satava-Kakskerran osayleiskaavan tavoitteet
41 § Hallintotyöryhmän mietintö
42 § Turun kaupunkiseudun kasvusopimus
43 § Kasvuvyöhykekilpailu
44 § Yhteistyön jatkaminen Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa vuosina 2016-2017
45 § Kaupunginvaltuutettu Lasse Lindholmin ym. aloite kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttamisesta
46 § Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi
47 § Vapaa-aikatoimialan museopalvelujen avoimen viran, jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
48 § Hyvinvointitoimialan avoimien virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
50 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.1.2016 päätösten täytäntöönpanot
51 § Kaupunginhallituksen jäsen Christel von Frenckell-Rambergin selvityspyyntö Turun kaupungin suomi-ruotsi käännöspalvelusta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon