Kaupunginhallitus 21.10.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
423 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
424 § Pöytäkirjan tarkastus
425 § Oy Turku Energia Ab:n osallistuminen Fennovoiman Hanhikivi 1 -hankkeeseen (Kv)
426 § Vuoden 2013 työllisyysmäärärahan käytön raportointi ajalta 1.1.-23.9.2013 (Ht)
427 § Tilintarkastajan raportti Turun kaupungin tilikauden 2012 tilintarkastuksesta
428 § Turun kaupungin poistosuunnitelma
429 § Näyttelyvakuuden myöntäminen Turun taidemuseolle (Vt)
430 § Kaupunginhallituksen kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2014
431 § Hannu Takkulan ero kaupunginvaltuuston jäsenyydestä (Kv)
432 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2014 (Kv)
433 § Palvelussuhdesihteerin viran (vak.nro 000411) lakkauttaminen
434 § Panimoravintola Koulun rakennuksen myyminen ja noin 1680 m2:n suuruisen maa-alueen vuokraaminen Turku Sixback Oy:lle, os. Eerikinkatu 18 (Kt, Kv)
435 § Eräiden aloitteiden merkitseminen käsitellyiksi (Kv)
436 § Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014 - 2016
437 § Uudistamisohjelman täytäntöönpano

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon