Kaupunginhallitus 18.03.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 8:15 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
140 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
141 § Pöytäkirjan tarkastus
142 § Ammatillisen koulutuksen tulosrahat 2013
143 § Turun ammattikorkeakoulun vararehtorin viran (vak.nro 420466) määräaikainen täyttäminen 30.6.2014 saakka
145 § Turun kaupungin strategiahierarkia ja strategiaprosessi 2013 + (Kv)
146 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 2013-2016 varapuheenjohtajan valitseminen (Kv)
147 § Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan 2013-2014 varapuheenjohtajan valitseminen (Kv)
148 § Kombikoulun päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv)
149 § Turun kaupunginteatterin väistötilojen vuokraaminen Logomo Oy:ltä (Kv)
150 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Hirvensalon koulu", Lauttaranta (os. Syvälahdentie, Vanha Kakskerrantie, Sorronkatu) (17/2007) (Yt, Kv)
151 § Asemakaavamuutosehdotus ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Munttismäki", Kärsämäki (os. Kärsämäentie, Munttismäenkatu, Tiilitehtaankatu, Hiidenkatu, Porkintie) (37/2008) (Yt, Kv)
152 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Tavastinkenttä", Räntämäki (os. Emmauksenkatu, Siutlankatu, Niuskalankatu) (12/2011) (Yt, Kv)
153 § Eräiden aloitteiden merkitseminen käsitellyiksi (Kv)
154 § Kaupunginhallituksen ilmoitus kunnan jäsenten tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2012 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kv)
155 § Sosiaali- ja terveystoimen avoimien virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
156 § Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon (Kv)
157 § Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuustoon (Kv)
158 § Palloiluhallin toteuttaminen (Kv)
159 § Ammattikorkeakoulun henkilöstöhallintoon ja työhyvinvointiin liittyvä selvityspyyntö
160 § Turun kaupungin tilinpäätös 2012

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon