Keskusvaalilautakunta 20.11.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.11.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:06 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
126 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
127 § Pöytäkirjan tarkastus
128 § Keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 talousarviomuutos
129 § Tiedottaminen vuoden 2024 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista
130 § Tiedottaminen vuoden 2024 presidentinvaalien vaalipäivästä ja äänestysalueiden äänestyspaikoista
131 § Pieni ele ry:n kirje keskusvaalilautakunnille
132 § Hyväksyttyjen kirjeäänestyksen asiakirjojen käsittely vuoden 2024 presidentinvaalissa
133 § Presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien muuttokuljetuspalveluiden palveluntuottajan valinta
134 § Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestyksiin
135 § Presidentinvaalin henkilöstön palkat, palkkiot ja rekrytoinnit
136 § Tiedoksi merkittävät asiat
137 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon