Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta13520.11.202310

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02, 00 00 01, 01 01 01)

Presidentinvaalin henkilöstön palkat, palkkiot ja rekrytoinnit

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 135

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen 15.11.2023:

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta on päätöksellään 25.9.2023 § 106 päättänyt, että keskusvaalilautakunnan sihteerit voivat suorittaa tarvittavat rekrytoinnit vaalien järjestämistä varten.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat rekrytoineet keskusvaalilautakunnan kansliaan henkilökuntaa hoitamaan presidentinvaalin valmistelevia tehtäviä. Kansliaan on tarkoitus palkata vielä lisää henkilökuntaa. Myöhemmin on tarkoitus rekrytoida henkilöstöä myös muita tehtäväkokonaisuuksia, kuten logistiikkaa, ennakkoäänten laskentaa ja vaalipäivän päivystysluonteisia asioita varten. Keskusvaalilautakunnan sihteerit esittelevät kokouksessa jo tehdyt rekrytoinnit.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit esittävät kokouksessa listauksen keskusvaalilautakunnan kanslian henkilökunnan ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden palkoista ja muiden presidentinvaalissa työskentelevien henkilöiden palkoista ja palkkioista eri tehtäväkokonaisuuksissa.

Liite 1​​Listaus palkat ja palkkiot (ei verkkojulkinen)

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen ja hyväksyy esitetyt palkat ja palkkiot sekä vahvistaa esitetyt rekrytoinnit.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kevaalk § 135
Liite 1:Listaus palkat ja palkkiot (ei verkkojulkinen)