Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta13420.11.20239

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02, 00 00 01, 01 01 01)

Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestyksiin

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 134

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen 15.11.2023:

Vaalilain 17 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.

Vaalilain 17 §:n 2 momentin mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Rekrytoinneissa on huomioitu oikeusministeriön 2.6.2023 päivätty kirje ja vaaliohjeet (VN/17100/2023), jonka mukaan vaalitoimitsijoita tulee rekrytoida riittävästi yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja varauduttava esimerkiksi sairastapauksista ja muista vastaavista syistä johtuviin poissaoloihin.

Oheismateriaali 1​Luettelo henkilöistä (nähtävänä kokouksessa)

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää määrätä vaalitoimitsijat Turun kaupungin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen vuoden 2024 presidentinvaalin ensimmäiseen vaaliin ja mahdolliseen toiseen vaaliin sekä oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit suorittamaan tarvittavat rekrytoinnit ja muut toimenpiteet. Varahenkilöitä voidaan mahdollisuuksien mukaan rekrytoida lisää.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.