Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta13120.11.20236

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02, 00 00 01, 01 01 01)

Pieni ele ry:n kirje keskusvaalilautakunnille

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 131

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen 14.11.2023:

Keskusvaalilautakunnalle on saapunut 8.11.2023 päivätty tiedote koskien vammais- ja terveysjärjestöjen yhteistä Pieni ele -keräyksen järjestämistä presidentinvaalin yhteydessä tammikuussa 2024 sekä mahdollisen 2. äänestyskierroksen aikana. Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa (RA/2020/814) on voimassa toistaiseksi. Lupa kattaa kaikki kunnat Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tiedotteessa toivotaan, että kerääjille järjestyisi keräyspisteet yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista. Toiveena on lisäksi, että paikka olisi mahdollisimman näkyvä ja lämmin paikka äänestäjien kulkureitin varrella, sekä tilojen salliessa keräyslippaat voitaisiin Pieni ele ry:n vastuulla säilyttää yön yli ennakkoäänestyspaikoissa lukitussa tilassa.

Tiedotteen mukaan Pieni ele ry ohjeistaa kerääjiä suorittamaan keräyksen varsinaista vaalitoimitusta häiritsemättä ja käyttäytymään asiaankuuluvalla arvokkuudella. Vaalikeräysperinteet ovat vahvat, ja keräykseen tottuneet äänestäjät mieltävät keräyksen osaksi äänestystapahtumaa. Toisinaan äänestäjät ottavat yhteyttä keräystoimistoon, jos keräyslipas on puuttunut heidän äänestyspaikaltaan.

Liite 1​Pieni ele ry, tiedote keskusvaalilautakunnille 8.11.2023

Juristi Katariina Jokinen:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalia koskien kaikissa Turun alueen yleisissä ennakko- ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoissa voidaan tilojen niin salliessa järjestää Pieni ele -keräys, jolla on Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa (RA/2018/532).

Lipasvartijoille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan sopivat tilat, mutta keskusvaalilautakunta ei toimita esimerkiksi ylimääräisiä pöytiä ja tuoleja lipaskerääjiä varten. Keräyslippaiden säilyttämisestä tulee sopia erikseen kyseisen ennakkoäänespaikan kanssa ja tiedustella mahdollisuutta säilyttää keräyslipas samassa lukitussa paikassa ennakkoäänestyksen tavaroiden kanssa.

Keräystä harjoittavien tahojen on huolehdittava kerääjiensä terveysturvallisuudesta sekä noudatettava viranomaisten kulloisiakin ohjeita. Mahdolliset vaalikeräykseen liittyvät järjestelyt on hoidettava siten, etteivät vaaliviranomaiset osallistu rahankeräykseen liittyviin tehtäviin sekä siten, ettei keräystoiminta häiritse vaalitoimintaa.

Edelleen keskusvaalilautakunta toteaa, että vaaliviranomaiset eivät ota vastaan rahaa lahjoittajilta siinäkään tapauksessa, että kyseisestä ennakkoäänestyspaikasta tai vaalipäivän äänestyspaikasta puuttui keräyslipas. Keräysjärjestelyistä ei myöskään saa syntyä äänestäjille sellaista vaikutelmaa, että vaalikeräykseen osallistuminen olisi velvollisuus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoPieni ele -keräystoimikunta


Liitteet:

Kevaalk § 131
Liite 1:Pieni ele ry, tiedote keskusvaalilautakunnille 8.11.2023