Kaupunginhallitus 02.04.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
144 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
145 § Pöytäkirjan tarkastus
146 § Iltakouluasiat (Kj)
147 § Turun kaupungin tilinpäätös 2011 (Kj)
148 § Kaupunginvaltuuston 26.3.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (Kj)
149 § Kaupunginjohtajan viran täyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpano (Kj
150 § Turun kaupungin lausunto koskien Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä ja muita kuntauudistukseen liittyviä uudistuksia (Kj)
151 § Yhteenveto Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien raportoinnista vuodelta 2011 (Kj)
152 § Talousohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)
153 § Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)
154 § Tilaohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)
155 § Asukkaiden hyvinvointiohjelman raportointi vuodelta 2011 (Pj)
156 § Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)
157 § Asunto- ja maankäyttöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)
158 § Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan opintomatka Bergeniin (Kj)
159 § Ilmoitus kunnan jäsenten tekemien aloitteiden käsittelystä (Kj)
161 § Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin strategisen palvelusopimuksen 2011 raportointi (Otj)
162 § Strategisessa palvelussopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteuma vuonna 2011 (Otj)
163 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen (Otj)
164 § Toimintakertomus 2011, EVIVA - Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika (Pj)
165 § Anomus Turun taidemuseossa järjestettävän Fanny Churbergin näyttelyn teosten vakuuttamiseksi kaupungin sitoumuksella (Pj)
166 § Kaupunginhallituksen jäsen Sakari Hihnalan selvityspyyntö Paattisten uimahallin aukioloajoista (Pj)
167 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Papinsaari) 58 kaupunginosa korttelit 1 (osa), 2 ja 3 sekä Uiskovalkama, Uiskoranta osa ja Pitkäsalminiminen vesialueen osa (os. Papinsalmenkatu 8, 14, 16 ja 18) "Papinvalkama" (10/2010) (Yj)
168 § Valt. Christel von Frenckell-Rambergin ym. aloite sisäilmatyöryhmän organisatoorisesta asemasta sekä toiminta- ja tiedottamisohjeiden laatimisesta (Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano) (Kj)
169 § Valt. Jarmo Laivorannan ym. aloite konsulteilta tilattujen tehtävien ja kustannusten erittelystä (Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano) (Kj)
170 § Valt. Seppo Kosken ym. aloite kuntoutusosaston saamiseksi kuntoutuksen tarpeessa oleville potilaille (Kaupunginvaltuuston 26.3.2012 täytäntöönpano) (Pj)
171 § Valt. Heikki Mäen ym. aloite Kuralan kylämäen kehittämisestä (Kaupunginvaltuuston 26.3.2012 täytäntöönpano) (Yj)
172 § Valt. Mirka Muukkosen ym. aloite Impivaaran uimahallin edessä olevan risteyksen toimivaksi saattamiseksi (Kaupunginvaltuuston 26.3.2012 täytäntöönpano) (Yj)
173 § Valt. Raimo Huhtasen ym. aloite kaupungin rakennuskohteiden tarkastamisesta (Kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 26.3.2012) (Yj)
174 § Valt. Heikki Mäen ym. aloite jätevesimaksujen yhdenmukaistamisesta (Kaupunginvaltuuston 26.3.2012 täytäntöönpano) (Yj)
175 § Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Turun ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan vähentämisestä vuodesta 2013 alkaen (Otj)
176 § Tietopyyntö ja hankintaoikaisua koskeva vaatimus kassajärjestelmän hankintaa koskevassa asiassa (Kj)
177 § Kaupunginhallituksen jäsen Juhani Lepän selvityspyyntö kahteen kertaan lähetetyistä Turun kaupungin laskuista (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon