Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 30.11.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Braheskolan, Djupdikesvägen 27

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
55 § Mötets laglighet och beslutförhet
56 § Justering av protokollet
57 § Aftonskola
58 § Verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser 2018-2019
59 § Anmälningsärenden
60 § Diskussionsärende Antagningen till grundläggande utbildning
61 § Rapport om uppföljningen av ekonomin för oktober

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen