Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5630.11.20172

Justering av protokollet

Ssnfu § 56

FörslagTill protokollsjusterare utses Johan Werkelin och Santeri Vuori.

BeslutTill protokolljusterare utsågs Antony Fredriksson och Santeri Vuori.