Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6030.11.20175

12688-2017 (510)

Diskussionsärende Antagningen till grundläggande utbildning

Sammandrag: -

Ssnfu § 60

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 23.11.2017:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning diskuterar antagningen till grundläggande utbildning

 

Tilläggsmaterial 1:    Antagning till grundläggande utbildning

 

Tilläggsmaterial 2:   Länk till svenska sektionens beslut 3.12.2013 § 74

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

 

 

BeslutBeslutsförslaget godkändes.